Linja-autoliikenteen kokonaisuudistus

Valtuustoaloite                                                                                                              

Linja-autoliikenteen kokonaisuudistus ja ilmainen linja-autoliikenne alle 16-vuotiaille ja yli 60-vuotiaille Tuusulan kuntaan

Esitän, että Tuusulan kunnassa tehdään kokonaisvaltainen uudistus linja-autoliikenteen osalta ja ryhdytään vuoden mittaiseen kokeiluun ilmaisen linja-autoliikenteen järjestämisestä alle 16-vuotiaille ja yli 60-vuotiaille.

Esitän, että linja-autoliikenne ostetaan kokonaissummana liikennöitsijältä/liikennöitsijöiltä. Reitit suunnitellaan niin, että lapset ja nuoret pääsevät kouluihin ja harrastuksiin, kuten esimerkiksi urheilukeskukseen, tämän liikenteen avulla. Tällä korvattaisiin myös suurin osa koulukuljetuksista. Yli 16-vuotiaille ja alle 60-vuotiaille lipun hinta olisi esimerkiksi 2-3 e/matka.

Lisäksi työmatkaliikenne Ruskeasannan asemalle mahdollistettaisiin ja suunniteltaisiin kuuluvaksi samaan kokonaispakettiin heti kun Ruskeasannan asema otetaan käyttöön.

Liikenne voitaisiin järjestää joko linja-autoilla tai pikkubusseilla riippuen reitistä ja mahdollisista käyttäjämääristä.

Tarkasteltaessa mahdollisuutta ilmaiseen linja-autoliikenteeseen konsultointia tulee kysyä Pieksämäen kaupungista. Siellä toteutettiin tällainen kokeilu erinomaisin tuloksin. Tästä kertoo esimerkiksi se, että vuoden kokeilun jälkeen käytäntöä päätettiin jatkaa Pieksämäellä. Kulujen sijaan syntyi säästöjä, vaikka se ei ollut itsetarkoitus, vaan tarkoitus oli taata kaupunkilaisille toimiva joukkoliikenne. Pieksämäellä todettiin myös, että kokeilusta voi saada paljon hyvää oppia ja toimivia malleja julkisten palveluiden tuottamiseen. Yksi niistä on ymmärrys tyhjäkäytön hinnasta: käyttämätön palvelu saattaa tulla kaupungille loppupelissä kalliimmaksi kuin ilmaiseksi annettu, jolloin käyttämäärät lisääntyvät luonnollisesti ja saattavat ihmiset palvelun piiriin.

Tuusulan joukkoliikennettä on parannettava merkittävästi. Tässä aloitteessa esitetty malli tuo joustavuutta ja turvallisuutta Tuusulalaisten arkeen. Joustavuutta, koska lasten harrastuksiin pääsy helpottuu ja turvallisuutta, koska aikuisten ei tarvitse pelätä lasten liikkumista esimerkiksi talvella pimeässä. Lisäksi lapset oppivat pienestä pitäen käyttämään joukkoliikennettä, joka on tulevaisuuden liikkumismuoto. Tällöin myös todennäköisyys käyttää julkista liikennettä aikuisena kasvaa. Esimerkiksi Tallinnassa on kokonaan siirrytty ilmaiseen joukkoliikenteeseen ja se on lisännyt joukkoliikenteen käyttämistä kaikissa sukupolvissa.

Selvitys tämän aloitteen mukaisesta joukkoliikenneuudistuksesta tulee aloittaa pikaisesti, jolloin uudistuksen voisi käynnistää jo heti vuoden 2016 alusta lähtien.

8.6.2015

Ruut Sjöblom

Kunnanvaltuutettu

Uudenmaan maakuntavaltuutettu