Yksinyrittäjien elämää helpotettava

Yhä useampi suomalainen on valinnut 2000-luvun aikana elinkeinokseen yrittäjyyden. Kehitys on näyttäytynyt ennen kaikkea yksinyrittäjien määrän kasvuna. Suomessa on jo noin 180 000 yksinyrittäjää.  Yksinyrittäjät ovat suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle elintärkeitä. Yksinyrittäjyydellä on merkittävä rooli paitsi työllistäjänä, myös monien ihmisten elämäntapana. Se tarjoaa parhaimmillaan joustavan tuottavan elinkeinon, … Lue lisääYksinyrittäjien elämää helpotettava

Sydän mukana päätöksenteossa

Maailma muuttuu nopeasti. Teknologia kehittyy ja uusia ilmiöitä syntyy. Päättäjien on kyettävä ratkaisuihin, joiden vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Keskustelua arvoista tarvitaan. Päätösten vaikutukset on ymmärrettävä ja tiedettävä. Niiden tunnistaminen edellyttää herkkyyttä. Itselleni on tärkeää, että viime vaiheessa päätöstä tehtäessä on oltava myös sydän mukana. Tarvitaan … Lue lisääSydän mukana päätöksenteossa

Vahvistetaan osallisuuden kokemusta

Suuria tulevaisuuden haasteita ovat lisääntyvä eriarvoistuminen ja siitä johtuva toivottomuuden ilmapiirin leviäminen. Osallisuuden merkityksestä yhteiskunnassamme puhutaan harvemmin. Individualismi ja yksin pärjääminen katsotaan monesti voimavaraksi ja vahvuudeksi. Sitä ne tietysti ovatkin, mutta me tarvitsemme myös kokemusta osallisuudesta. Osallisuuden kokemus rakentaa yhteistä luottamusta ja hyvinvointia. Osallisuutta voidaan … Lue lisääVahvistetaan osallisuuden kokemusta

Tehdään Suomesta hyvä maa tehdä työtä ja yrittää

Tehdään Suomesta maailman paras maa yrittää. Se ei ole helppo tehtävä, koska lähes kaikki maat haluavat vahvistaa yrittäjyyttä omassa valtiossaan. Yrittäjyys tuo hyvinvointia, luo työpaikkoja ja kasvattaa taloutta. Suomen yrittäjäkannasta suuryrityksiä on 0,2 %. Mikroyrityksiä (1-9 hlöä) on 93,2 % koko yrittäjäkannasta. Pk-yritykset luovat uusia … Lue lisääTehdään Suomesta hyvä maa tehdä työtä ja yrittää

Lapsen ja nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava – aloite Icehearts-toiminnan aloittamisesta

Lapset ja nuoret ovat Suomen tulevaisuus. Heidän elämänsä on arvokas. Jokaisesta lapsesta ja nuoresta pidetään hyvää huolta ja heille luodaan edellytykset pärjätä elämässä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen on vakava uhka. Meillä ei ole varaa menettää syrjäytymiselle ainuttakaan nuorta. Ennalta ehkäisevää perhetyötä ja nuorisotyötä ei voi … Lue lisääLapsen ja nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava – aloite Icehearts-toiminnan aloittamisesta

Koulutus ja tutkimus ovat tulevaisuuden tekijöitä

Koulutukseen ja tutkimukseen satsaaminen on elinehto Suomen tulevaisuudelle. Opettajien hyvinvointi ja ammattitaito luovat edellytykset lasten ja nuorten kasvulle ja hyvälle elämälle. Kodin ja koulun yhteistyö on voimavara. Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle on taattava jatko-opiskelupaikka. Yhteiskunta luo edellytykset, että jokainen nuori aikuinen käy ammattiin valmistavan koulutuksen … Lue lisääKoulutus ja tutkimus ovat tulevaisuuden tekijöitä

Maailma muuttuu maltilla ja määrätietoisuudella

Haastattelu lehdessä: Politiikassa on kahdenlaisia katseita. On niitä, jotka suuntautuvat taivaanrantaan tai jalkalistoihin, kun puhuja yhtaikaa tuottaa puhetta ja miettii, mitä kysyjälle oikein vastaisi. Osa katseista on suoria, ne kertovat keskustelukumppanille, että ihminen on sinut ajatustensa kanssa. Ruut Sjöblom katsoo suoraan ja hymyilee. Sjöblomin kanssa … Lue lisääMaailma muuttuu maltilla ja määrätietoisuudella

Ikääntyneiden puolta on pidettävä

Ikääntyneiden palvelut on oltava turvallisia, helposti saavutettavissa ja lähellä. Osaava henkilökunta, palkkaus, koulutus ja johtaminen ovat avainasemassa. Oli kyse julkisesta tai yksityisestä palveluntuottajasta, hoitopalveluissa ei saa olla väärinkäytöksiä tai puutteita. Laiminlyönneillä ja vääränlaisella säästämisellä on aiheutettu iso vahinko ikäihmisten turvallisuudentunteelle ja luottamukselle. Laiminlyönneistä kärsii myös … Lue lisääIkääntyneiden puolta on pidettävä

Turvataan yrittämisen tulevaisuus

Yhteiskuntamme on yksi maailman kehittyneimmistä ja turvallisimmista maista. Paljon on kuitenkin tehtävää ja tarvitsemme muutoksia, jotta voimme turvata nykyisen kaltaisen yhteiskunnan. Yksi merkittävä tavoite seuraavalle hallituskaudelle on työllisyyden nostaminen vähintään 75 prosentin tasolle. Toinen merkittävä tavoite koskee verotusta. Tarvitsemme laajan uudistuksen niin, että muutamme työn … Lue lisääTurvataan yrittämisen tulevaisuus

Joukkoliikennettä on kehitettävä

 Valtuustoaloite Esitän, että Tuusulassa aloitetaan selvitys raitiotieliikenteen rakentamisesta Vantaan Aviapolikselta Etelä-Tuusulaan ’Vantaanratikan’ jatkeeksi. Vantaa kehittää alueellaanraitioliikennettä, joka tulee lentoasemalle ja josta sen olisi helppo jatkua Etelä-Tuusulaan. Tuusulan kunnan on aloitettava neuvottelut Vantaan kanssa yhteistyöstä raitioliikenteen osalta.  Tärkeää olisi saada Etelä-Tuusula raideliikenteen piiriin. On epätodennäköistä, että niin kutsuttu ’tunninjuna’ Tampereelle pysähtyisi Hyrylässä, koska se juna on … Lue lisääJoukkoliikennettä on kehitettävä