Kestävä kehitys – lapsillemme hyvä maailma

Mitä luonto sinulle merkitsee? Jotta lastemme elämä ja hyvinvointi on turvattu tulevaisuudessa, meidän on tärkeää huomioida luonnon kestokyky. Koska kaikkea vastuusta maapallon tulevaisuudesta ei voi asettaa yksin yksilöiden harteille, on yhteiskunnan otettava rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Hyviä työkaluja siihen ovat panostus kestävän kehityksen innovaatioihin ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn tähtääviin ratkaisuihin.

Ilmastonmuutos yksikertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että lämmön poistumista maapallolta estävät kaasut, kuten hiilidioksidi, ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ilmakehässä ja näin ollen ilmasto lämpenee liian nopeasti. Luonto ei ehdi sopeutua näin äkilliseen ja voimakkaaseen muutokseen. 

On arvioitu, että jo 1,5 asteen lämpötilan nousu maapallolla altistaa nykyisten apua tarvitsevien ihmisten lisäksi vielä 50 miljoonaa ihmistä nälänhätään, 200 miljoonaa ihmistä malarialle ja 2 miljardia ihmistä pulaan puhtaasta vedestä.

Ilmastonmuutoksen tuhoisimpia seurauksia voidaan kuitenkin vielä välttää, jos toimimme nopeasti ja aktiivisesti. Kaikkien valtioiden ympäri maailmaa on kannettava vastuuta. Myös meidän.

Suurin osa hiilidioksidista on peräisin fossiilista polttoainesta. Tavaroiden ja palveluiden kulutus on yksi suurimpia ympäristöongelmien aiheuttajia. Joidenkin tutkimusten mukaan kulutusvalinnat voisivat vähentää hiilijalanjälkeä jopa 40 %. Vauraat teollisuusmaat tuottavat suurimman osan kasvihuonekaasujen päästöistä. Toisaalta myös teollisuusmailla on kehitysmaita paremmat mahdollisuudet vähentää päästöjä vaarantamatta kansalaistensa hyvinvointia.

Vastuuta otetaan myös kehittämällä keinoja saada jo ilmakehään karanneita hiilimääriä takaisin maahan. Tämä tapahtuu tekemällä niin sanottuja hiilinieluja. Tällä hetkellä yksi tehokkaimmista hiilinieluista on suurien hiilidioksidia sitovien metsäalueiden istuttaminen. 

Suomessa tehdään jatkuvasti huipputason kestävän kehityksen tutkimusta, innovaatioita ja teknologiaa. Näiden innovaatioiden ja tutkimusten tukemisesta on huolehdittava. 

Yksittäinen kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa. Yhteiskunnan tehtävä on edistää ja auttaa siinä, että valintojen tekeminen on helpompaa. Toimiva joukkoliikenne yksi merkittävä asia. Myös lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa paljon kestävän kehityksen edistämiseen. Kaikki kierrätykseen ja vastuullisuuteen liittyvät lakiehdotukset ovat otettava vakavasti. Valtioiden täytyy tehdä globaalisti yhteistyötä ja suuryritysten on huolehdittava yhteiskuntavastuusta. Ympäristö, ihminen ja talous ovat kokonaisuus päätöksenteossa ja toiminnassa.