Mikä yhdistää velkavankeudessa selvinneitä?

Teen tutkimusta Helsingin Yliopistossa 1990-luvun lama-aikana pitkäaikaisesti ylivelkaantuneiden selviytymisestä. Helsingin Sanomat julkaisivat artikkelin aiheesta 15.11.2014, johon olivat haastatelleet minua. Lisämateriaalina oli käytetty Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Takuusäätiön Velkatunneli-tutkimusta (2010). Tässä haastattelu ja linkki alkuperäiseen artikkeliin.

Mikä yhdistää velkavankeudessa selvinneitä?

1. Perhe, jonka vuoksi taistella
Moni on valmis kestämään lähes mitä vain, kunhan lapset eivät joudu kärsimään.

2. Kannustava puoliso
Usein talousvaikeudet rikkovat parisuhdetta, mutta ne joiden suhde on kestänyt talousvaikeudet, kiittävät puolisoaan tuesta. Yksinäisyys puolestaan lisää riskiä jäädä velkaloukkuun.

3. Sosiaalisten piirien säilyminen
Ylivelkaantunut tippuu helposti entisistä sosiaalisista ympyröistään. Osittain syynä on raha, osittain häpeä. Moni ei kehtaa myöntää, etteivät rahat riitä ulkona syömiseen tai teatterilippuihin. Selviytyneistä moni on onnistunut säilyttämään edes osan vanhoista ystävistään.
4. Usko omiin kykyihin
Ylivelkaantunut ei voi perustaa yritystä tai matkustella.

Silti monia velkajärjestelyyn hakeutuneita auttaa usko tulevaisuuteen ja omiin kykyihin. Osa purkaa energiaansa järjestötoimintaan tai harrastuksiin, osa uuden ammatin opiskeluun.

5. Uudet arvot
Katkeruus hellittää, kun ylivelkaantunut oivaltaa, ettei raha ole elämässä sittenkään niin tärkeää. Usein entinen elämä alkaa näyttää kulutuskeskeisestä.

6. Työ
Työn tiedetään auttavan elämän muissakin kriiseissä.

7. Selkeä suunnitelma
Usein köyhyyttä on helpompaa kestää, kun tietää, että tilanteesta koittaa joskus ulospääsy. Velkajärjestelyyn pääseminen helpottaa monen oloa, vaikka se voikin tarkoittaa asunnon ja auton myymistä.

8. Häpeästä vapautuminen
Konkurssin kokeneita ja muita talousvaikeuksiin joutuneita yhdistää valtava häpeä. Ongelmista puhuminen helpottaa elämää.

http://www.hs.fi/raha/a1415938600325?ref=hs-art-artikkeli