News

Koulukiusaaminen saatava loppumaan

Koulukiusaamiseen on puututtava entistä tehokkaammin. Kiusaaminen ja väkivalta voi jättää pysyvät jäljet lapseen ja nuoreen, ja seurata mukana koko loppuelämän. Myös viime aikaiset uutisoinnit nuorten lisääntyneestä ja raaistuneesta väkivallasta herättää suurta huolta. Tein valtuustoaloitteen, että tarkastelemme sekä tarpeen että mahdollisuuden ottaa käyttöön niin kutsutun Etelä-Karjalan … Lue lisääKoulukiusaaminen saatava loppumaan

Hankintalakiin tarvitaan eettinen ja ekologinen kriteeristö

Viime vuosien aikana on painotettu voimakkaasti yritysten yhteiskuntavastuuta ja yritykset ovat siihen hyvin vastanneetkin. Kun valtio vaatii yrityksiltä yhteiskuntavastuuta, on myös valtion ja muiden julkisten toimijoiden oltava yhteiskuntavastuullisia julkisissa hankinnoissa. Siksi hankintalaki vaatii uudistuksen. Tällä hetkellä hankintalaki perustuu siihen, että kilpailuttavan tahon, eli kunnan tai … Lue lisääHankintalakiin tarvitaan eettinen ja ekologinen kriteeristö

Konkurssilainsäädäntö uudistettava

Olen tehnyt lakialoitteen konkurssilain uudistuksesta. Lainsäädännöllä tulee nykyistä paremmin huolehtia, että konkurssi ei johda kohtuuttomaan velkaloukkuun, ja toisaalta tukea ja kannustaa konkurssin kokeneita yrittämään uudelleen. Näin ehkäistään työttömyyttä ja toisaalta lisätään työllisyyttä. Lakialoitteeni tarkoitus on edistää konkurssista selviytymistä ja kannustaa uuteen alkuun, sekä sitä kautta … Lue lisääKonkurssilainsäädäntö uudistettava

Vuosi eduskunnassa

Keski-Uusimaan toimittaja haastatteli minua ensimmäisestä vuodestani eduskunnassa. Tässä julkaistu haastattelu: ENSIMMÄINEN vuosi eduskunnassa on takana, mitä siitä on päällimmäisenä mielessä? – Kansanedustajan työ on todella mielenkiintoista ja hektistä. Poliittinen tilanne vaihtuu nopeasti. Kansanedustaja on kuitenkin ennen kaikkea lainsäätäjä ja sen tehtävän olen ottanut hyvin vakavasti … Lue lisääVuosi eduskunnassa

Tanskan mallista ratkaisuja työllisyystoimiiin

Suomi on haasteellisessa tilanteessa. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin, mikä edellyttäisi vähintään 60 000 uuden työpaikan syntymistä. Työmarkkinoillamme on myös selviä merkkejä työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmasta. Kohtaanto-ongelma tarkoittaa, että työttömien määrä on korkea, mutta samalla avoimia työpaikkoja on tarjolla paljon. Työllisyyttä lisäävistä toimista ei olla … Lue lisääTanskan mallista ratkaisuja työllisyystoimiiin

Hyvän mielen puolesta – terapiatakuu on toteutettava

Ihmismielen hyvinvointiin kuuluu usein läheisesti turvallisuuden tunne, elämän mielekkyys ja positiivinen kokemus itsen ja muiden tärkeydestä. Mielen hyvinvointia lisää kokemus ja tieto siitä, että pystyy viimekädessä selviytymään vaikeistakin tilanteista tai traumoja aiheuttavista kokemuksista. Monesti tarvitsemme siihen apua, koska elämä ei mitenkään voi etukäteen opettaa, miten … Lue lisääHyvän mielen puolesta – terapiatakuu on toteutettava

Yksinyrittäjien elämää helpotettava

Yhä useampi suomalainen on valinnut 2000-luvun aikana elinkeinokseen yrittäjyyden. Kehitys on näyttäytynyt ennen kaikkea yksinyrittäjien määrän kasvuna. Suomessa on jo noin 180 000 yksinyrittäjää.  Yksinyrittäjät ovat suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle elintärkeitä. Yksinyrittäjyydellä on merkittävä rooli paitsi työllistäjänä, myös monien ihmisten elämäntapana. Se tarjoaa parhaimmillaan joustavan tuottavan elinkeinon, … Lue lisääYksinyrittäjien elämää helpotettava

Sydän mukana päätöksenteossa

Maailma muuttuu nopeasti. Teknologia kehittyy ja uusia ilmiöitä syntyy. Päättäjien on kyettävä ratkaisuihin, joiden vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Keskustelua arvoista tarvitaan. Päätösten vaikutukset on ymmärrettävä ja tiedettävä. Niiden tunnistaminen edellyttää herkkyyttä. Itselleni on tärkeää, että viime vaiheessa päätöstä tehtäessä on oltava myös sydän mukana. Tarvitaan … Lue lisääSydän mukana päätöksenteossa

Vahvistetaan osallisuuden kokemusta

Suuria tulevaisuuden haasteita ovat lisääntyvä eriarvoistuminen ja siitä johtuva toivottomuuden ilmapiirin leviäminen. Osallisuuden merkityksestä yhteiskunnassamme puhutaan harvemmin. Individualismi ja yksin pärjääminen katsotaan monesti voimavaraksi ja vahvuudeksi. Sitä ne tietysti ovatkin, mutta me tarvitsemme myös kokemusta osallisuudesta. Osallisuuden kokemus rakentaa yhteistä luottamusta ja hyvinvointia. Osallisuutta voidaan … Lue lisääVahvistetaan osallisuuden kokemusta

Tehdään Suomesta hyvä maa tehdä työtä ja yrittää

Tehdään Suomesta maailman paras maa yrittää. Se ei ole helppo tehtävä, koska lähes kaikki maat haluavat vahvistaa yrittäjyyttä omassa valtiossaan. Yrittäjyys tuo hyvinvointia, luo työpaikkoja ja kasvattaa taloutta. Suomen yrittäjäkannasta suuryrityksiä on 0,2 %. Mikroyrityksiä (1-9 hlöä) on 93,2 % koko yrittäjäkannasta. Pk-yritykset luovat uusia … Lue lisääTehdään Suomesta hyvä maa tehdä työtä ja yrittää