News

Konkurssilainsäädäntö uudistettava

Olen tehnyt lakialoitteen konkurssilain uudistuksesta. Lainsäädännöllä tulee nykyistä paremmin huolehtia, että konkurssi ei johda kohtuuttomaan velkaloukkuun, ja toisaalta tukea ja kannustaa konkurssin kokeneita yrittämään uudelleen. Näin ehkäistään työttömyyttä ja toisaalta lisätään työllisyyttä. Lakialoitteeni tarkoitus on edistää konkurssista selviytymistä ja kannustaa uuteen alkuun, sekä sitä kautta … Lue lisääKonkurssilainsäädäntö uudistettava

Vuosi eduskunnassa

Keski-Uusimaan toimittaja haastatteli minua ensimmäisestä vuodestani eduskunnassa. Tässä julkaistu haastattelu: ENSIMMÄINEN vuosi eduskunnassa on takana, mitä siitä on päällimmäisenä mielessä? – Kansanedustajan työ on todella mielenkiintoista ja hektistä. Poliittinen tilanne vaihtuu nopeasti. Kansanedustaja on kuitenkin ennen kaikkea lainsäätäjä ja sen tehtävän olen ottanut hyvin vakavasti … Lue lisääVuosi eduskunnassa

Tanskan mallista ratkaisuja työllisyystoimiiin

Suomi on haasteellisessa tilanteessa. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin, mikä edellyttäisi vähintään 60 000 uuden työpaikan syntymistä. Työmarkkinoillamme on myös selviä merkkejä työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmasta. Kohtaanto-ongelma tarkoittaa, että työttömien määrä on korkea, mutta samalla avoimia työpaikkoja on tarjolla paljon. Työllisyyttä lisäävistä toimista ei olla … Lue lisääTanskan mallista ratkaisuja työllisyystoimiiin

Hyvän mielen puolesta – terapiatakuu on toteutettava

Ihmismielen hyvinvointiin kuuluu usein läheisesti turvallisuuden tunne, elämän mielekkyys ja positiivinen kokemus itsen ja muiden tärkeydestä. Mielen hyvinvointia lisää kokemus ja tieto siitä, että pystyy viimekädessä selviytymään vaikeistakin tilanteista tai traumoja aiheuttavista kokemuksista. Monesti tarvitsemme siihen apua, koska elämä ei mitenkään voi etukäteen opettaa, miten … Lue lisääHyvän mielen puolesta – terapiatakuu on toteutettava

Yksinyrittäjien elämää helpotettava

Yhä useampi suomalainen on valinnut 2000-luvun aikana elinkeinokseen yrittäjyyden. Kehitys on näyttäytynyt ennen kaikkea yksinyrittäjien määrän kasvuna. Suomessa on jo noin 180 000 yksinyrittäjää.  Yksinyrittäjät ovat suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle elintärkeitä. Yksinyrittäjyydellä on merkittävä rooli paitsi työllistäjänä, myös monien ihmisten elämäntapana. Se tarjoaa parhaimmillaan joustavan tuottavan elinkeinon, … Lue lisääYksinyrittäjien elämää helpotettava

Sydän mukana päätöksenteossa

Maailma muuttuu nopeasti. Teknologia kehittyy ja uusia ilmiöitä syntyy. Päättäjien on kyettävä ratkaisuihin, joiden vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Keskustelua arvoista tarvitaan. Päätösten vaikutukset on ymmärrettävä ja tiedettävä. Niiden tunnistaminen edellyttää herkkyyttä. Itselleni on tärkeää, että viime vaiheessa päätöstä tehtäessä on oltava myös sydän mukana. Tarvitaan … Lue lisääSydän mukana päätöksenteossa

Vahvistetaan osallisuuden kokemusta

Suuria tulevaisuuden haasteita ovat lisääntyvä eriarvoistuminen ja siitä johtuva toivottomuuden ilmapiirin leviäminen. Osallisuuden merkityksestä yhteiskunnassamme puhutaan harvemmin. Individualismi ja yksin pärjääminen katsotaan monesti voimavaraksi ja vahvuudeksi. Sitä ne tietysti ovatkin, mutta me tarvitsemme myös kokemusta osallisuudesta. Osallisuuden kokemus rakentaa yhteistä luottamusta ja hyvinvointia. Osallisuutta voidaan … Lue lisääVahvistetaan osallisuuden kokemusta

Tehdään Suomesta hyvä maa tehdä työtä ja yrittää

Tehdään Suomesta maailman paras maa yrittää. Se ei ole helppo tehtävä, koska lähes kaikki maat haluavat vahvistaa yrittäjyyttä omassa valtiossaan. Yrittäjyys tuo hyvinvointia, luo työpaikkoja ja kasvattaa taloutta. Suomen yrittäjäkannasta suuryrityksiä on 0,2 %. Mikroyrityksiä (1-9 hlöä) on 93,2 % koko yrittäjäkannasta. Pk-yritykset luovat uusia … Lue lisääTehdään Suomesta hyvä maa tehdä työtä ja yrittää

Lapsen ja nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava – aloite Icehearts-toiminnan aloittamisesta

Lapset ja nuoret ovat Suomen tulevaisuus. Heidän elämänsä on arvokas. Jokaisesta lapsesta ja nuoresta pidetään hyvää huolta ja heille luodaan edellytykset pärjätä elämässä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen on vakava uhka. Meillä ei ole varaa menettää syrjäytymiselle ainuttakaan nuorta. Ennalta ehkäisevää perhetyötä ja nuorisotyötä ei voi … Lue lisääLapsen ja nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava – aloite Icehearts-toiminnan aloittamisesta

Koulutus ja tutkimus ovat tulevaisuuden tekijöitä

Koulutukseen ja tutkimukseen satsaaminen on elinehto Suomen tulevaisuudelle. Opettajien hyvinvointi ja ammattitaito luovat edellytykset lasten ja nuorten kasvulle ja hyvälle elämälle. Kodin ja koulun yhteistyö on voimavara. Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle on taattava jatko-opiskelupaikka. Yhteiskunta luo edellytykset, että jokainen nuori aikuinen käy ammattiin valmistavan koulutuksen … Lue lisääKoulutus ja tutkimus ovat tulevaisuuden tekijöitä