Tietosuojaseloste – Ruut Sjöblom


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä Ruut Sjöblom
ruut.sjoblom@gmail.com

2. Rekisterin tiedot ja käyttötarkoitus

Käsittelemme seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Asuinalue
  • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Käsittelemme ainoastaan suostumuksen antaneiden henkilöiden tietoja Ruut Sjöblomiin liittyvissä viestintään liittyvissä asioissa.

Tiedot ovat kerätty vapaaehtoisesti lähettäjän omasta toimesta.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme rekisteröitäviä tietoja www.ruutsjoblom.fi sivuston kautta

4. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Rekisteriä käyttää ainoastaan Ruut Sjöblom. Tietoja käytetään ainoastaan Ruut Sjöblomin viestintään, eikä tietoja luovuteta muuhun käyttöön missään tapauksessa.

5. Tietojen käsittelyn kesto

Voit koska vaan pyytää ylläpitäjää poistamaan yhteystietosi rekisteristä. Poistamme yhteystietosi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.

6. Rekisteröityjen oikeudet

Voit milloin tahansa pyytää meitä:

  • vahvistamaan, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä pyytämään niistä kopion
  • korjaamaan mahdolliset virheelliset henkilötietosi
  • poistamaan henkilötietosi
  • rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä

Mikäli et ole tyytyväinen pyyntösi perusteella tekemäämme ratkaisuun tai olet sitä mieltä, että tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

7. Muutokset tietosuojaselosteessa

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.3.2019.