Yksinyrittäjien elämää helpotettava

Yhä useampi suomalainen on valinnut 2000-luvun aikana elinkeinokseen yrittäjyyden. Kehitys on näyttäytynyt ennen kaikkea yksinyrittäjien määrän kasvuna. Suomessa on jo noin 180 000 yksinyrittäjää. 

Yksinyrittäjät ovat suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle elintärkeitä. Yksinyrittäjyydellä on merkittävä rooli paitsi työllistäjänä, myös monien ihmisten elämäntapana. Se tarjoaa parhaimmillaan joustavan tuottavan elinkeinon, jossa oman työn teon määrän ja tavan saa valita itse. 

Yksinyrittäjyyteen, kuten muuhunkin yrittäjyyteen, liittyy kuitenkin mahdollisuuksien lisäksi myös riskejä. Monet yksinyrittäjät joutuvat kohtaamaan vaikeuksia, joista tavallisten palkansaajien tai edes muiden yrittäjien ei tarvitse murehtia.

Yrittäjyys ei takaa suuria tuloja. Suomen Yrittäjien toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan melkein puolet yksiyrittäjistä tienaa alle 2000 euroa kuussa. Samassa tutkimuksessa kävi myös ilmi, että heistä joka neljäs työskentelee tavallisesti yli 50 tuntia viikossa ja vain joka viides lomailee vuosittain kuukauden tai yli. Useilla yksinyrittäjillä ei ole pääsyä työterveyshuollon piiriin. Yrittäjyyteen liittyy myös usein isoja taloudellisia riskejä ja osa velkaantuu raskaasti. 

Perhevapaat aiheuttavat hankaluuksia monille yksinyrittäjille. Lain mukaan heillä on palkansaajien kanssa yhtäläinen oikeus perhevapaisiin, mutta ne valitettavasti toteutuvat harvoin käytännössä. Suomen Yrittäjien mukaan joka viidennes yksinyrittäjinä toimivista äideistä ei pysty käyttämään perhevapaitaan ollenkaan ja isistä vain 3 prosenttia käyttää hoitovapaitaan.

Hallitusohjelma on yksinyrittäjien näkökulmasta ristiriitainen. Siinä on hyödyllisiä tavoitteita, kuten pyrkimys arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseen 15 000 euroon. Mutta kotitalousvähennyksen pienentäminen kuitenkin osuu kipeästi moniin yksinyrittäjiin ja vähentää heidän tarjoamiensa palvelujen kysyntää. On myös epäselvää, miten epämääräiset kirjaukset useista yrittäjille tärkeistä asioista, kuten sosiaaliturvan ja eläketurvan selvittämisestä, toteutuvat.

Yksinyrittäjien toimintaympäristöä on määrätietoisesti parannettava. Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa olisi nostettava enemmän kuin hallitusohjelmassa on suunniteltu. Yksinyrittäjien mahdollisuuksia työterveyshuoltoon  ja sosiaaliturvaan olisi lisättävä. Konkurssilainsäädäntöä olisi uudistettava inhimillisemmäksi, jotta yrittäjyyden riskit kohtuullistuisivat. Työntekijän palkkaamista olisi helpotettava sekä paikallinen sopiminen sallittava kaikille yrityksille.

Suomi tarvitsee ahkeria yrittäjiä. On kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät heidän kohtaamansa riskit ole kohtuuttomat, ja että he eivät joutuisi tinkimään liikaa mahdollisuuksistaan perhevapaisiin ja vapaa-aikaan. On epäoikeudenmukaista, että yksinyrittäjät joutuvat kohtaamaan haasteita, jotka olisivat hallituin muutoksin vältettävissä. 

Julkaistu Kokoomusnaisten vieraskynässä.