Tieto muuttaa maailmaa

Suomessa koulut, koulutus ja tutkimus ovat globaalisti katsottuna maailman huippuluokkaa. Opetuksen taso on korkeaa ja monipuolista. Koulurakenteita ja pedagogiikkaa kehitetään koko ajan. World Economic Forumin listauksessa Suomi on yksi maailman kilpailukykyisimmistä maista. Perusteena saavutetulle sijalle ovat muun muassa koulutus ja tutkimus, sosiaaliturvan kehittyneisyys sekä tasa-arvo.

Kilpailukyvystä huolimatta Suomessa on lama. Tämä tarkoittaa, että jokin ei toimi. Meillä on osaamista, huippuyliopisto ja -tutkimusta, mutta osaammeko käyttää sitä hyödyksi? Meillä on tietoa, mutta osaammeko me muuttaa sillä maailmaa?

Suomessa tarvitaan isoja uudistuksia. Julkinen sektori on kasvanut liian suureksi tuloihin nähden. Velkaa ei voida ottaa enempää, koska muuten luottoluokitus putoaa. Luottoluokituksen putoaminen puolestaan tarkoittaisi velan koron kasvua. Huoltosuhteen heikkeneminen tulee pian aiheuttamaan ongelmia. Yhteiskuntarakenteissa ja toimintatavoissa täytyy tapahtua uudistuksia, jotta Suomi ei mene syvemmälle lamaan.

Kuitenkin Suomessa eletään jonkinlaisessa pysähtyneisyyden tilassa. Sosiaali- ja terveysuudistus kaatui, erimielisyydet ja syyttelyt vievät energiaa ja aikaa. Työn ja yrittäjyyden odotetaan tuovan ratkaisuja, mutta halukkuus lähteä yrittäjäksi on alhaista ja noin 80% yrityksistä kaatuu viiden vuoden sisällä perustamisesta.

Nyt tarvitaan pikaisesti todellisia ja rohkeita uudistuksia. Naapurimaamme Viro teki 10 miljoonalla eurolla toimivan ICT-uudistuksen. Suomessa käytetään vuositasolla jopa 2 miljardia huomattavasti toimimattomanpiin ohjelmiin. Ruotsissa sosiaali- ja terveysuudistus vietiin läpi. Nyt ruotsalaisista vain 2% on tyytymättömiä terveyspalveluihin. Suomella on pitkä matka samoihin lukuihin kuin naapurimaissa, mutta toimivat esimerkit ovat jo olemassa. Konkurssilainsäädännön uudistus sekä helpotukset pienyrittäjyyteen ovat myös paikallaan, jotta ihmisten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan saadaan kasvuun.

Kaikissa malleissa on varmasti ongelmia, mutta niitä kehitetään koko ajan eteenpäin. Nyt olisi Suomenkin aika päästä alkuun. Me pystymme pitämään Suomen hyvinvointivaltiona, mutta se vaatii uudistusta, kehittämistä ja sen kaiken tietotaidon käyttöönottamista, mitä meillä jo on.