Luottamusta rakentamalla saamme aikaan hyvää

Yhteisten asioiden hoitaminen on kuntapolitiikan tärkein tavoite. On harmillista, että politiikka ei aina näytä siltä kansalaisen silmissä. Puolueet ja poliitikot kiistelevät, ja media ruokkii draamaa ja vastakkainasettelua.

Yhdessä tekeminen jää usein piiloon, sillä se on liian arkipäiväistä ollakseen kiinnostavaa. Kohu-uutisia haetaan ja aina on myös heitä, jotka niitä medialle syöttävät. Tuolloin ei tule välttämättä mieleen, miten skuuppien antaminen haavoittaa ei vain kohdetta, vaan koko kunnallista yhteistyötä. Siis kaikkien meidän kuntalaisten valitsemien valtuutettujen työtä.

Totuuden näkeminen lööppien takaa voi olla vaikeaa. Puolueiden ja päättäjien toiminta nähdään helposti pelinä vallan linnakkeissa. Arkinen työ kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa on kuitenkin jatkuvaa ja laaja-alaista pohdiskelua siitä, mitkä valinnat ovat järkeviä ja mitä kaikkia seurauksia vaihtoehtoisilla päätöksillä on. Valtuutettu on edelleen itsekin kuntalainen, eikä kuntapäättäjän rooli tee hänestä kuntalaisen vastapuolta.

Päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää. Kaikki tarvittava informaatio täytyy löytyä luotettavista lähteistä, esimerkiksi kunnasta. Jos lakkaamme uskomasta ja luottamasta yhteisten asioiden hoitamiseen, neuvottelemiseen ja vastuullisuuteen, palaamme kauas taaksepäin, jossa vain röyhkeimmät ja kovaäänisimmät pärjäävät.

Ruut Sjöblom