News

Joukkoliikennettä on kehitettävä

 Valtuustoaloite Esitän, että Tuusulassa aloitetaan selvitys raitiotieliikenteen rakentamisesta Vantaan Aviapolikselta Etelä-Tuusulaan ’Vantaanratikan’ jatkeeksi. Vantaa kehittää alueellaanraitioliikennettä, joka tulee lentoasemalle ja josta sen olisi helppo jatkua Etelä-Tuusulaan. Tuusulan kunnan on aloitettava neuvottelut Vantaan kanssa yhteistyöstä raitioliikenteen osalta.  Tärkeää olisi saada Etelä-Tuusula raideliikenteen piiriin. On epätodennäköistä, että niin kutsuttu ’tunninjuna’ Tampereelle pysähtyisi Hyrylässä, koska se juna on … Lue lisääJoukkoliikennettä on kehitettävä

Kestävä kehitys – lapsillemme hyvä maailma

Mitä luonto sinulle merkitsee? Jotta lastemme elämä ja hyvinvointi on turvattu tulevaisuudessa, meidän on tärkeää huomioida luonnon kestokyky. Koska kaikkea vastuusta maapallon tulevaisuudesta ei voi asettaa yksin yksilöiden harteille, on yhteiskunnan otettava rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Hyviä työkaluja siihen ovat panostus kestävän kehityksen innovaatioihin ja ilmastonmuutoksen … Lue lisääKestävä kehitys – lapsillemme hyvä maailma

Luottamusta rakentamalla saamme aikaan hyvää

Yhteisten asioiden hoitaminen on kuntapolitiikan tärkein tavoite. On harmillista, että politiikka ei aina näytä siltä kansalaisen silmissä. Puolueet ja poliitikot kiistelevät, ja media ruokkii draamaa ja vastakkainasettelua. Yhdessä tekeminen jää usein piiloon, sillä se on liian arkipäiväistä ollakseen kiinnostavaa. Kohu-uutisia haetaan ja aina on myös … Lue lisääLuottamusta rakentamalla saamme aikaan hyvää

Tosiasioiden tunnustaminen on muutoksen alku

Tuusula sijaitsee parhaalla mahdollisella paikalla keskellä kehittyvää Uuttamaata, aivan pääkaupungin tuntumassa. Silti kuntamme veroprosentti on noussut ja velka nelinkertaistunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Tuusulan väestö on kasvanut viime vuonna 0,4% (eli pyöristettynä 0%) samaan aikaan kun pääkaupunkiseudun väkiluku on kasvanut ennätysvauhtia. Tuusulan työttömyysluvut ovat kaksinkertaistuneet … Lue lisääTosiasioiden tunnustaminen on muutoksen alku

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö, Joka vuosi tähän aikaan me kokoonnumme kunnioittamaan kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet itsenäisyytemme vaalimiseen ja sen puolesta taistelemiseen. 98 vuotta sitten Suomi julistettiin itsenäiseksi. Sodista selviytyminen ja itsenäisyyden puolustaminen ovat vaatineet paljon uhrauksia. Miehet rintamalla ovat laittaneet henkensä alttiiksi. Naiset … Lue lisääItsenäisyyspäivän juhlapuhe

Tieto muuttaa maailmaa

Suomessa koulut, koulutus ja tutkimus ovat globaalisti katsottuna maailman huippuluokkaa. Opetuksen taso on korkeaa ja monipuolista. Koulurakenteita ja pedagogiikkaa kehitetään koko ajan. World Economic Forumin listauksessa Suomi on yksi maailman kilpailukykyisimmistä maista. Perusteena saavutetulle sijalle ovat muun muassa koulutus ja tutkimus, sosiaaliturvan kehittyneisyys sekä tasa-arvo. … Lue lisääTieto muuttaa maailmaa

Ihmisellä täytyy olla mahdollisuus onnistua ja epäonnistua

1990-luvun lama-aikaan konkurssit ja takausvelat ajoivat ihmiset pitkäaikaiseen velkaloukkoon. Ylivelkaantumisen merkittävimmät aiheuttajat tuolloin olivat valuuttaluotot, devalvaatiot ja talouspolitiikka. Vasta 2000-luvulla säädettiin laki velkojen lopullisesta vanhenemisesta. Ennen sitä velka oli ikuinen. Velkajärjestelylaki säädettiin jo aiemmin, mutta se ei tavoittanut kuin pienen osan velallisista. Vuonna 2008 alkoi … Lue lisääIhmisellä täytyy olla mahdollisuus onnistua ja epäonnistua

Pelkkä koulukiusaamisen ehkäiseminen ei riitä, vaan tilalle pitää tulla uutta.

Suomen koulujärjestelmä on globaalisti katsottuna erittäin hyvä. Menestys perustuu koulutusmyönteiseen yhteiskuntaan, yhtenäiseen kaikille tarkoitettuun järjestelmään ja opettajien ammattitaitoon. Muita tekijöitä, joita ei välttämättä aina muisteta, mutta jotka ovat merkittäviä, ovat korkeatasoinen ja maksuton kirjastolaitos sekä kouluruoka. Kouluruoka on lapsen ja nuoren kehityksen kannalta tärkeää. Se … Lue lisääPelkkä koulukiusaamisen ehkäiseminen ei riitä, vaan tilalle pitää tulla uutta.

Nainen suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Saamme olla ylpeitä siitä, että äänioikeus, turvallisuus ja tasa-arvoinen asema lain edessä ovat itsestään selvyyksiä. Neuvola ja äitiyspalvelut ovat maailman huippuluokkaa. Äitiyspakkaus on herättänyt maailmalla ihastusta ja ihmetystä. Mutta paljon on vielä tehtävää. Otan esille kolme asiaa, joilla pystytään … Lue lisääNainen suomalaisessa yhteiskunnassa