News

Maailma muuttuu maltilla ja määrätietoisuudella

Haastattelu lehdessä: Politiikassa on kahdenlaisia katseita. On niitä, jotka suuntautuvat taivaanrantaan tai jalkalistoihin, kun puhuja yhtaikaa tuottaa puhetta ja miettii, mitä kysyjälle oikein vastaisi. Osa katseista on suoria, ne kertovat keskustelukumppanille, että ihminen on sinut ajatustensa kanssa. Ruut Sjöblom katsoo suoraan ja hymyilee. Sjöblomin kanssa … Lue lisääMaailma muuttuu maltilla ja määrätietoisuudella

Ikääntyneiden puolta on pidettävä

Ikääntyneiden palvelut on oltava turvallisia, helposti saavutettavissa ja lähellä. Osaava henkilökunta, palkkaus, koulutus ja johtaminen ovat avainasemassa. Oli kyse julkisesta tai yksityisestä palveluntuottajasta, hoitopalveluissa ei saa olla väärinkäytöksiä tai puutteita. Laiminlyönneillä ja vääränlaisella säästämisellä on aiheutettu iso vahinko ikäihmisten turvallisuudentunteelle ja luottamukselle. Laiminlyönneistä kärsii myös … Lue lisääIkääntyneiden puolta on pidettävä

Turvataan yrittämisen tulevaisuus

Yhteiskuntamme on yksi maailman kehittyneimmistä ja turvallisimmista maista. Paljon on kuitenkin tehtävää ja tarvitsemme muutoksia, jotta voimme turvata nykyisen kaltaisen yhteiskunnan. Yksi merkittävä tavoite seuraavalle hallituskaudelle on työllisyyden nostaminen vähintään 75 prosentin tasolle. Toinen merkittävä tavoite koskee verotusta. Tarvitsemme laajan uudistuksen niin, että muutamme työn … Lue lisääTurvataan yrittämisen tulevaisuus

Joukkoliikennettä on kehitettävä

 Valtuustoaloite Esitän, että Tuusulassa aloitetaan selvitys raitiotieliikenteen rakentamisesta Vantaan Aviapolikselta Etelä-Tuusulaan ’Vantaanratikan’ jatkeeksi. Vantaa kehittää alueellaanraitioliikennettä, joka tulee lentoasemalle ja josta sen olisi helppo jatkua Etelä-Tuusulaan. Tuusulan kunnan on aloitettava neuvottelut Vantaan kanssa yhteistyöstä raitioliikenteen osalta.  Tärkeää olisi saada Etelä-Tuusula raideliikenteen piiriin. On epätodennäköistä, että niin kutsuttu ’tunninjuna’ Tampereelle pysähtyisi Hyrylässä, koska se juna on … Lue lisääJoukkoliikennettä on kehitettävä

Kestävä kehitys – lapsillemme hyvä maailma

Mitä luonto sinulle merkitsee? Jotta lastemme elämä ja hyvinvointi on turvattu tulevaisuudessa, meidän on tärkeää huomioida luonnon kestokyky. Koska kaikkea vastuusta maapallon tulevaisuudesta ei voi asettaa yksin yksilöiden harteille, on yhteiskunnan otettava rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Hyviä työkaluja siihen ovat panostus kestävän kehityksen innovaatioihin ja ilmastonmuutoksen … Lue lisääKestävä kehitys – lapsillemme hyvä maailma

Luottamusta rakentamalla saamme aikaan hyvää

Yhteisten asioiden hoitaminen on kuntapolitiikan tärkein tavoite. On harmillista, että politiikka ei aina näytä siltä kansalaisen silmissä. Puolueet ja poliitikot kiistelevät, ja media ruokkii draamaa ja vastakkainasettelua. Yhdessä tekeminen jää usein piiloon, sillä se on liian arkipäiväistä ollakseen kiinnostavaa. Kohu-uutisia haetaan ja aina on myös … Lue lisääLuottamusta rakentamalla saamme aikaan hyvää

Tosiasioiden tunnustaminen on muutoksen alku

Tuusula sijaitsee parhaalla mahdollisella paikalla keskellä kehittyvää Uuttamaata, aivan pääkaupungin tuntumassa. Silti kuntamme veroprosentti on noussut ja velka nelinkertaistunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Tuusulan väestö on kasvanut viime vuonna 0,4% (eli pyöristettynä 0%) samaan aikaan kun pääkaupunkiseudun väkiluku on kasvanut ennätysvauhtia. Tuusulan työttömyysluvut ovat kaksinkertaistuneet … Lue lisääTosiasioiden tunnustaminen on muutoksen alku

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö, Joka vuosi tähän aikaan me kokoonnumme kunnioittamaan kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet itsenäisyytemme vaalimiseen ja sen puolesta taistelemiseen. 98 vuotta sitten Suomi julistettiin itsenäiseksi. Sodista selviytyminen ja itsenäisyyden puolustaminen ovat vaatineet paljon uhrauksia. Miehet rintamalla ovat laittaneet henkensä alttiiksi. Naiset … Lue lisääItsenäisyyspäivän juhlapuhe

Tieto muuttaa maailmaa

Suomessa koulut, koulutus ja tutkimus ovat globaalisti katsottuna maailman huippuluokkaa. Opetuksen taso on korkeaa ja monipuolista. Koulurakenteita ja pedagogiikkaa kehitetään koko ajan. World Economic Forumin listauksessa Suomi on yksi maailman kilpailukykyisimmistä maista. Perusteena saavutetulle sijalle ovat muun muassa koulutus ja tutkimus, sosiaaliturvan kehittyneisyys sekä tasa-arvo. … Lue lisääTieto muuttaa maailmaa