Vahvistetaan osallisuuden kokemusta


Suuria tulevaisuuden haasteita ovat lisääntyvä eriarvoistuminen ja siitä johtuva toivottomuuden ilmapiirin leviäminen. Osallisuuden merkityksestä yhteiskunnassamme puhutaan harvemmin. Individualismi ja yksin pärjääminen katsotaan monesti voimavaraksi ja vahvuudeksi. Sitä ne tietysti ovatkin, mutta me tarvitsemme myös kokemusta osallisuudesta. Osallisuuden kokemus rakentaa yhteistä luottamusta ja hyvinvointia.

Osallisuutta voidaan rakentaa turvaamalla kaikkien taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Mahdollisuus työntekoon, opiskeluun ja harrastuksiin toimivat vahvoina yhteyttä luovina elementteinä. Myös palveluiden saatavuus ja kaikille laadukas terveydenhuolto luovat turvallisuuden tunnetta.

Työelämäosallisuus on aikuisten keskeinen yhteisöllisyyden muoto. Työelämää olisi järkevää saada joustavammaksi, jotta ihmiset voisivat tehdä elämäntilanteiden mukaan osa-aikatyötä ja työnantajat voisivat palkata ihmisiä edes lyhyiksi ajoiksi. Myös työhyvinvoinnilla on tärkeä merkitys.

Jotta luottamukseen ja hyvinvointiin perustuva yhteiskunta säilyisi, on tärkeää rakentaa kunnioittava keskusteluyhteys kaikkien kanssa. Me kaikki voimme vaikuttaa yhteiseen osallisuuden kokemukseen ja hyvinvointiin: etsitään viisaita ratkaisuja yhdessä, kuullaan hätä ja rakennetaan kaikille mahdollisuuksia.

Meissä on viisautta ja voimaa edistää ja vahvistaa kaikkien osallisuuden kokemusta.