Turvataan yrittämisen tulevaisuus

Yhteiskuntamme on yksi maailman kehittyneimmistä ja turvallisimmista maista. Paljon on kuitenkin tehtävää ja tarvitsemme muutoksia, jotta voimme turvata nykyisen kaltaisen yhteiskunnan. Yksi merkittävä tavoite seuraavalle hallituskaudelle on työllisyyden nostaminen vähintään 75 prosentin tasolle. Toinen merkittävä tavoite koskee verotusta. Tarvitsemme laajan uudistuksen niin, että muutamme työn verotuksen kannustavammaksi sekä yritysverotuksen ja yritystukien kokonaisuuden sellaiseksi, että Suomessa yrittäminen kannattaa. Haluamme myös, että maamme yritykset pystyvät työllistämään ja kasvamaan.

Kolmas tärkeä asia on konkurssilain uudistaminen. Suomessa halukkuus lähteä yrittäjäksi on edelleen alhaista. Yksi suurimmista syistä siihen on epäonnistumisen seuraukset. Tutkin väitöskirjassani 1990-luvun laman aikana konkurssin tehneiden ja ylivelkaantuneiden selviytymistä. Yrittäjät tekivät parhaansa, mutta konkurssin kohdatessa he jäivät vuosikymmeniksi maksamaan yritysvelkoja ja henkilökohtaisia takauksia takaisin. Todellisuudessa osa ei koskaan selviytynyt veloista. Vasta 2000-luvulla säädetty laki velan lopullisesta vanhenemisesta 15-20 vuodessa pelasti osan köyhyysloukosta.

Konkurssilainsäädäntö kaipaa uudistusta niin, että konkurssin jälkeen on mahdollisuus työllistyä ja lähteä uudelleen yrittämään. Meidän täytyy kannustaa myös tulevaisuutemme nuoria yrittämään ja saada laman jättämät jäljet parannettua lopullisesti. Pk-yritykset ovat yhteiskunnallemme elinehto ja yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Tehdään yhdessä Suomesta hyvä maa yrittää, asua ja elää.