Nainen suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Saamme olla ylpeitä siitä, että äänioikeus, turvallisuus ja tasa-arvoinen asema lain edessä ovat itsestään selvyyksiä. Neuvola ja äitiyspalvelut ovat maailman huippuluokkaa. Äitiyspakkaus on herättänyt maailmalla ihastusta ja ihmetystä.

Mutta paljon on vielä tehtävää. Otan esille kolme asiaa, joilla pystytään edistämään tasa-arvoa entisestäänkin. Ensinnäkin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on paljon. Suomessa sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, että naisten kuolemaan johtavaa väkivaltaa on enemmän kuin muissa teollistuneissa maissa keskimäärin. Matalan kynnyksen avunsaantimahdollisuuksia on kehitettävä niin, että apu on helposti saatavilla sekä väkivallan kohteena olevalle, että myös väkivaltaiselle henkilölle.

Toinen ongelmallinen asia on äitiyden tuoma eläkenotkahdus. Se täytyy korjata mahdollisimman pian. Erittäin kannatettava malli löytyy Saksasta. Siellä eläke jaetaan puolisoiden kesken. Tämä turvaa sen, että lasten kanssa kotona olevalle vanhemmalle ei synny eläkenotkahdusta. Lisäksi äitiydestä muodostuvat työnantajakustannukset tulee korvata valtion varoista syrjinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvon turvaamiseksi.

Kolmas asia koskettaa erityisesti lapsia kotona hoitavaa vanhempaa, joka tilastojen mukaan on yli 90 %:n todennäköisyydellä äiti. Mutta asia koskee myös molempia vanhempia. Uupuneilla vanhemmilla on oltava mahdollisuus saada kotiapua ilman lastensuojelun asiakkuutta. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava merkittävästi aiempaa enemmän, jotta ongelmat eivät pääse kärjistymään. Varhainen avunsaanti on paras tapa parantaa elämänlaatua.

Suomi saa olla ylpeä vahvoista, sisukkaista ja viisaista naisistaan. Paljon on tehty tasa-arvon edistämiseksi. Äänestämällä turvaat jatkossakin tämän kehityksen.

Tämä kirjoitukseni on julkasitu Kokoomusnaisten blogiassa. Tässä linkki

http://kokoomusnaiset.fi/blogi/ruut-sjoblom-nainen-suomalaisessa-yhteiskunnassa