Laman jälkeen

Tutkimukseni työnimi on Laman jälkeen. Olen haastatellut tutkimukseeni konkurssin ja/tai takausvelkojen vuoksi vakavasti ylivelkaantuneita.

1990-luvun lama-aikana tehtiin valtava määrä konkursseja. Ihmisiä joutui pitkäaikaiseen taloudelliseen ahdinkoon yritysvelkojen ja takausvelkojen vuoksi. Syitä 1990-luvun talouskriisille on esitetty useita aina idänkaupan romahtamisesta epäonnistuneeseen talouspolitiikkaan. Merkittävästi konkurssiaaltoon joka tapauksessa vaikuttivat valuuttaluotot, markan devalvointi ja kelluttaminen sekä kysynnän romahtaminen. Laman jäljiltä jäi satatuhatta ihmistä pysyvästi työelämän ulkopuolelle. Vielä 1990-luvulla velka oli ikuinen, mutta vuonna 2008 lainsäädäntöä muutettiin niin, että 15-20 vuoden jälkeen velat saa anteeksi. Tutkimukseni käsittelee, miten konkurssin ja/tai takausvelkojen vuoksi vakavasti ylivelkaantuneet ovat selviytyneet pitkäaikaisessa velkaloukossa.

Haastateltavat ovat kertoneet epätoivosta, epäoikeudenmukaisuudesta ja kärsimyksestä, mutta myös selviytymisestään ja siihen positiivisesti vaikuttaneista asioista. Tutkimuksen pääpaino on selviytymisstrategioissa. Haastatteluista pystyi hahmottamaan jokaiselle neljälle vaiheelle tyypillisiä selviytymiskeinoja, mutta haastateltavat kertoivat myös kokonaisuuden kannalta merkittävimpiä selviytymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Niitä olivat muun muassa työkyvyn säilyttäminen tavalla tai toisella, hyvä avioliitto, lapsista huolehtiminen ja tärkeiden sosiaalisten suhteiden säilyttäminen.