Häpeä leimaa yhä lamavelallisia

Suomen talous on taantumassa, ja 1990-luvun lamavelallisten kohtelusta käydään taas keskustelua. Keskusteluun on myös tarvetta.
1990-luvun alussa sata tuhatta ihmistä jäi pysyvästi työelämän ulkopuolelle. Lukemattomat ihmiset ja kodit joutuivat pitkäaikaiseen taloudelliseen ahdinkoon.

Olen tutkinut väitöskirjassani laman aiheuttamia sosiaalisia seurauksia.
Haastateltavat kertoivat taloudelliseen epäonnistumiseen liittyvästä häpeästä, maksuhäiriömerkintöjen tuottamista ongelmista, köyhyydestä ja kärsimyksestä. He toivat esille myös hyviä asioita, kuten puolison ja ystävien tuki, toiminnallisuuden säilyttäminen sekä vahva yrittäjäluonne. Myös kirkko auttoi ihmisiä diakonian ja erilaisten ohjelmien avulla.

Lamavelalliset saivat hyvin vähän, jos ollenkaan, tukea yhteiskunnalta. Velkajärjestelylaki säädettiin, mutta se tavoitti vain osan ylivelkaantuneista. Velkaneuvontaa myös annettiin, mutta moni yrittäjä koki, että heidän asiansa olivat niin monimutkaisia, ettei heitä aina osattu auttaa.
Vuoteen 2008 asti velka oli ikuinen, kunnes säädettiin laki velan lopullisesta vanhenemisesta. Se auttoi merkittävää määrää ihmisiä, mutta hekin ehtivät elää velkavankeudessa keskimäärin 20 vuotta.

Ennen lamaa olleella nousukaudella yrittäjät vastasivat kasvavaan kysyntään investoimalla. Valuuttalaina oli edullisempaa verrattuna erittäin korkeakorkoiseen kotimaiseen lainaan.
Ongelmien ilmetessä yrittäjät reagoivat toimintaa supistamalla ja viimeisenä vaihtoehtona irtisanomalla työntekijöitä. He toimivat kuin ketkä tahansa taloudestaan hyvin huolta pitävät.

Syitä 1990-luvun lamalle on esitetty monia: kysynnän romahtaminen, devalvaatiot ja epäonnistunut talouspolitiikka.
Laman syyllisiä voidaan etsiä loputtomiin, mutta yhden asian myöntäminen on paikallaan: Yrittäjät tekivät parhaansa ja maksoivat siitä liian kovan hinnan.

RUUT SJÖBLOM

teologi, tutkija, kansanedustajaehdokas (kok.), Tuusula

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 23.2.2015 (linkistä pääset lehden verkkoversioon)

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/lukijalta/häpeä-leimaa-yhä-lamavelallisia-1.90071