Vetääkö kunta maton jalkojen alta?

15.10.2015

Screen Shot 2015-10-15 at 19.57.09Olen aloittanut kuntakehityslautakunnan jäsenenä tämän vuoden alusta ja joutunut muutamaan kertaan ihmettelemään esityksiä, joita kunnan virkakoneisto ehdottaa. Nyt ajankohtaisena asiana on Bostonin alue.

Kaavoittajat ovat esittäneet, että alueen yksi osa laitetaan rakennuskieltoon. Alueen omistaja on alun perin tehnyt kunnan kanssa kaavoitussopimuksen, jonka perusteella vuonna 2012 omistaja luovutti osan Bostonin alueen tonteista kunnalle ja lisäksi maksoi kunnalle lähes miljoona euroa rahana. Tämän jälkeen kunta on myynyt luovutetut tontit ja saanut niistä puolitoista miljoonaa euroa. Nyt kunta on siis rahastanut saamillaan alueilla jo 2,5 miljoonaa euroa, mutta haluaa edelleen pitää sopimuskumppaniaan rakennuskiellossa. Eli kunnan saamille maille on rakennettu ja kunta on perinyt niistä rahat, mutta maa-alueelle, joka on jäänyt omistajalle, ei saisi rakentaa sitä mitä on sovittu ja kaavassa vahvistettu.

Rakennuskiellon syyksi kaavoittajat ovat esittäneet, että jos kyseessä oleva tontti rakennetaan, se estää Hyrylän kehittymistä. Bostonin alue on Riihikalliossa. Se ei estä Hyrylän kehittymistä. On hyvä, jos myös Riihikallion alueella tapahtuu kehitystä.

Nyt kunnan toiminta asettaa kunnan sopimusosapuolena kyseenalaiseksi. Kuka haluaa tehdä Tuusulan kunnan kanssa enää sopimusta, jos kunta voi mielivaltaisesti käyttää sopimuksia hyväkseen ja pettää sopimusosapuolen luottamuksen?

Tällainen toiminta sotii minun oikeuden tajuani vastaan. Lisäksi tällainen toiminta sotii kuntalakia vastaan. Kuntalain mukaan kunta ei saa tavoitella voittoa eikä estää kilpailua. Kunta organisaationa on kuntalaisia varten. Voiton tavoittelu muiden kustannuksella kaavoitusmonopoliasemaa hyväksi käyttäen on moraalitonta.

Kunnan tärkein tehtävä on säädetty kuntalaissa ja sen mukaan kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tulee siis keskittyä mahdollisuuksien tarjoamiseen, asioiden dynaamiseen eteenpäin viemiseen sekä asukkaidensa hyvinvoinnin vaalimiseen.

Ruut Sjöblom

Kunnanvaltuutettu, maakuntavaltuutettu, kuntakehityslautakunnan jäsen

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 15.10.2015